Skihopp

Skihopping tilhører nordiske grener, og gjennomføres ved at utøveren setter utfor en spesialbygd bakke. Utøveren setter fart ned ovarennet, og ut mot hoppkanten. Ved kanten tar utøveren sats, og forsøker å sveve over kulen og fly så langt ned i unnarennet som mulig før man setter et nedslag (landing). Hele hoppet skal gjennomføres så stilfullt som mulig.

Skihopp

 

Skihopp i Norge

Norge har verdens største hoppbakke, dette er skiflygningsbakken i Vikersund, med en bakkerekord på 251,50 meter. Det har eksistert over tusen oppbygde hoppbakker i Norge, men mange av bakkene er imidlertid enten revet eller ikke i bruk i dag. De fleste bakkene som er tilgjengelige i dag er på østlandet.

 

Skihoppstjerner

De to mest kjente norske skihopperne er Bjørn Einar Romøren og Anders Jacobsen, men Norge har en rekke gode hoppere som blant annet Tom Hilde, Rune Velta, Anders Bardal og Andreas Stjernen.

Den første norske kvinnelige skihopperen som gjorde seg bemerket er Anette Sagen, som er en av verdens beste skihoppere. Hun har vunnet kvinnenes hoppuke fire ganger, og kvinnenes kontinentalcup fem ganger. Hun har også gått foran for at kvinner skal få lov til å hoppe i de store bakkene.

 

Skihoppkonkurranse

I skihoppkonurranser blir utøverne evaluert for stil og gjennomførelse av hoppene. Hoppet blir evaluert og utøveren får en utregnet poengsum basert på lengde og stilkarakterer. Stilkarakterene evalueres på en skala fra 1-20 hvor den høyeste og den laveste poengsummen blir slettet, og de gjenværende stilkarakterene legges sammen med lengdepoengene. Det gis også fratrekk / tillegg i poengsum basert på vindforhold og hvilken avsats løperen starter fra.

Landingen skal helst utføres med et telemarknedslag hvor løperen bøyer knærne med den ene skien ført fremover. Dette er for å stoppe ubalanse som kan resultere i fall.

Det konkurreres i fem ulike typer bakke; småbakke (20-50 m), mellombakke (50-85 m), normalbakke (85-110 m), storbakke (110-160 m) og skiflygingsbakke (over 160 m).

En konkurranse gjennomføres i to omganger, hvor den beste fra første omgang hopper sist i andre omgang.